Лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності СумДУ проводить дослідження з метою вивчення оцінки студентами рівня організації та якості освітнього процесу.

Для доступу до опитування вкажіть ключ, що отримали:

Анкети анонімні. Інформація буде використана виключно в узагальненому вигляді.

Дякуємо за Ваші щирі відповіді!
© Студентський центр інформаційних технологій - 2019 (v.0.1 - alpha)